Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Štvrtok 20. 2. 2020

Štvrtok 20. 2. 2020

Survey

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Milí žiaci, rodičia a návštevníci našej stránky.

Na tejto stránke nájdete  rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

                      

NOVINKY

 • Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Do galérie KĽAK boli pridané fotografie.

 • Vážení rodičia, v stredu 15. 01. 2020 o 15:00 hod. sa bude v triede 9. A konať rodičovské združenie. Je určené pre rodičov žiakov 9. ročníka. Programom je harmonogram prijímacieho konania na stredné školy. Výchovný poradca.

 • Do galérie Trieda baví triedu boli pridané fotografie.

 • Na Vianoce ako treba,
  nech nájdete poklad z neba.
  Pokoj, lásku v hojnosti,
  dni prežité v radosti.
  Zdravie, šťastie ešte k tomu,
  nech prídu do Vášho domu.
  Na Nový rok správny krok
  a úsmev po celý rok 2020.
  Z celého srdca len to najkrajšie
  Vám prajú a už sa na Vás tešia od 8.1. 2020


  Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Breza.

 • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2019, T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2019 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2019 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch. Informácie o Testovaní 5-2019 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria