Školský klub detí

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 022020 Potraviny ŠJ 10 434.57 s DPH 16.04.2020 ZŠ s MŠ Breza
VO: Súhrnná správa 012020 Potraviny ŠJ 8 779.77 bez DPH 15.01.2020 ZŠ s MŠ Breza
VO: Súhrnná správa 11042018 Oprava omietok a rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠJ 18 620.10 s DPH 11.04.2018
VO: Súhrnná správa 012017 Lyžiarsky výcvik, miestny poplatok za komunálne odpady, školy v prírode, oprava elektrických rozvodov 59 254.89 s DPH 11.04.2017 ZŠ s MŠ Breza
VO: Súhrnná správa 042016 Zariadenie, počítačová technika, kamery, školské pomôcky,... 24 420.84 s DPH 24.01.2017 ZŠ s MŠ Breza
VO: Súhrnná správa 022016 Učebnice AJ 1 628,00 s DPH 01.07.2016 ZŠ s MŠ Breza
VO: Súhrnná správa 012016 Pobytový lyžiarsky výcvik, čerpadlo, miestny poplatok za komunálne odpady, škola v prírode 9 920.00 s DPH 06.04.2016 ZŠ s MŠ Breza
VO: Súhrnná správa 042015 Stavebný materiál, drobný inštalačný materiál, štrk 5 795.30 s DPH 08.01.2016 ZŠ s MŠ Breza
VO: Súhrnná správa 012014 Počiťačová technika, softvérové služby 10 497.65 s DPH 01.07.2014 ZŠ s MŠ Breza
VO: Podlimitná zákazka 391/2013/1 Nákup čierneho uhlia - eko hrášok 1 300.00 bez DPH
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc

Prieskum_trhu_5-2013.doc
15.09.2013 30.09.2013 01.10.2013 KOTLY LOKCA, s.r.o.
VO: Podlimitná zákazka 392/2013/1 Pelety 19 800.00 bez DPH
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc

Prieskum_trhu_6-2013.doc
15.09.2013 30.09.2013 01.10.2013 BIOENERGIA, a.s.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria