Školský klub detí

 • ĎAKUJEME

  ĎAKUJEME

  Chceli by sme sa poďakovať pánovi Stanislavovi Papajíkovi, ml., Michalovi Bartošovi a Jozefovi Bartošovi, ktorí finančne prispeli na nákup sukničiek a tričiek pre našich najmenších - pre deti z materskej školy. 

 • 26. september - EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

  Vedeli ste, že na svete existuje viac ako 7000 živých jazykov alebo najrozšírenejším jazykom podľa počtu rodených hovoriacich je mandarínska čínština? Takéto zaujímavosti, ale aj jazykolamy boli témami na vyučovaní počas Európskeho dňa jazykov na našej škole. Žiaci sa mohli naučiť vyslovovať mnohé frázy v cudzích jazykoch, doslova si dolámali jazyky pri jazykolamoch, vytvorili krásne plagáty a zistili, že učenie jazykov prináša radosť a zábavu. 

   

 • Talentagent

  Milí rodičia a žiaci,

  naša škola sa zapojila do súťaže o najkrajšiu výzdobu. Na stránke https://www.talentagent.sk/, v sekcii Súťaže/Aktuálne prebiehajúce súťaže, si môžete pozrieť viac informácií. 

  Boli by sme radi, keby ste nás aj vy podporili v hlasovaní.

   

  Najjednoduchší spôsob je  Hlasovanie pomocou SMS.

  Stačí poslať SMS v tvare: talent (medzera) 30153 na telefónne číslo 7009.
  Cena jednej SMS je 1,60 € s DPH.
  Hlasovať sa dá aj viackrát.

                                                                                                                                                Ďakujeme!

 • Účelové cvičenie

  Dňa 16.9.2022 absolvovali žiaci 5. – 9.ročníka účelové cvičenie formou turistického pochodu. Pochodu predchádzalo školenie žiakov o vzniku požiaru v priestoroch školy a následne prebiehala cvičná evakuácia žiakov 5. – 9. ročníka. Začiatok túry bol od hlavnej budovy školy v Breze smerom na Poľany. V strede trasy žiaci mali oddych, počas ktorého každá trieda v skupine odpovedala na pripravené otázky týkajúce sa orientácie v prírode a zdravotnej prvej pomoci v prírode. Po krátkom oddychu sme sa vrátili k budove školy, kde prebehlo vyhodnotenie účelového cvičenia.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie 16.09.2022.

 • Prevádzkové podmienky školy a školských zariadení 2022/2023

  Prevádzkové podmienky školy a školských zariadení 2022/2023

  Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

  Zelena_otvorenym_skolam.pdf

  Pisomne_vyhlasenie.pdf

  Oznam_pre_osoby_vstupujuce_do_skoly.pdf

 • Oznam o výške poplatkov za ŠKD a MŠ

  Poplatok 8 € za ŠKD na číslo účtu: SK98 5600 0000 0040 4075 7006

  Poplatok 10 € za MŠ na číslo účtu:  SK98 5600 0000 0040 4075 7006 

  Deti, ktoré navštevujú povinné predprimárne vzdelávanie t.j. predškoláci, poplatok za MŠ neplatia. 

  V septembri je potrebné zaplatiť dvojnásobný poplatok.

     

  Poplatky je potrebné zasielať do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (v 10. deň musia byť financie na účte školy). 

 • Oznam pre stravníkov!!!

  Dňa12.09.2022 (pondelok) bude obmedzená prevádzka v školskej jedálni. Variť sa bude le pre deti materskej školy a žiakov, ktorí navštevujú ŠKD. Ostatní stravníci sú z obedov automaticky odhlásení.

 • Oznam pre stravníkov!

  Aj napriek upraveným cenám stravného a prechodu z 2. pásma do 3. finančného pásma sa zálohové mesačné platby za stravovanie v školskej jedálni nemenia, t.j. výška zálohy 35 eur/mesiac. Zákonný zástupca uhrádza náklady na stravovanie spolu s režijnými nákladmi mesiac vopred. Prvú zálohovú platbu bolo potrebné uskutočniť v auguste 2022 alebo je možné uhradiť v septembri 2 zálohové platby 70 eur (september+október). 

 • Zhodnotenie aktivít školy

  Zhodnotenie aktivít školy

  ŠKOLÁCI MAJÚ ZA SEBOU ĎALŠÍ ZVLÁŠTNY ŠKOLSKÝ ROK 🔒 Bola to výzva nielen pre nich, ale aj pre učiteľov a rodičov. Aj napriek tomu, že časť školského roka sme sa vzdelávali aj dištančne, dokázali sme spoločne prostredníctvom komunikačnej platformy Zoom naplniť obsah vzdelávania na základe odporúčaní ŠPÚ.

  Hoci koniec školského roka býva naplnený príjemnými pocitmi z dlhoočakávaných prázdnin, je to zároveň čas roka, ktorý so sebou prináša rôzne hodnotenia dosiahnutých výsledkov. V našej škole sa tiež môžeme pochváliť mnohými aktivitami, projektmi a žiakmi, ktorí počas školského roka 2021/2022 úspešne reprezentovali nielen školu, ale aj obec. 

  V období 11/2020 – 04/2022 Obec Breza v spolupráci so svojím cezhraničným partnerom obec Ostravice zrealizovala malý projekt v rámci  Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s názvom: Breza a Ostravice – zvyšujú úroveň cezhraničnej spolupráce. V mesiaci jún sme realizovali 2 výmenné pobyty našich a poľských detí "Breza-Pcim".

  Naša škola sa dňa 18.10. zapojila do iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ a spoločne sme sa modlili ruženec v jednotlivých triedach. V marci, na popolcovú stredu, sme neodmietli výzvu pápeža Františka. Na Popolcovú stredu - 2. marca 2022 – pozval veriacich i neveriacich k spoločnej modlitbe za mier pre Ukrajinu

  Žiaci sa počas roka zapojili do mnohých výtvarných, tvorivých, športových a vedomostných súťaží: Vianoce s autobusom ARRIVA, Vianočná pošta, Súťaž o najkrajšiu Valentínku, Námestovská rybka, Tvorba z odpadu, kvalifikácia florbalu, malého futbalu, kvalifikácia Mc Donald Cup a Ekoolympiáda.

  Našu školu v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“ úspešne reprezentovala žiačka 3. A triedy Romanka Žuffová, ktorá po postupe z okresného kola, kde získala 1.miesto vo svojej kategórii, postúpila do krajského kola. Tu sa jej v silnej konkurencii podarilo získať v I. kategórii krásne 3. miesto.

  V 12. ročníku súťaže Detský literárny Majáčik, organizovanou CVČ Maják Námestovo, sa umiestnila Nikola Romaňáková (4. A) – na 3. mieste v kategórii: poézia 1.- 4.ročník ZŠ.

  Spoločne sme to zvládli. V škole sme strávili viac času ako minulý školský rok, ale veríme, že nasledujúci rok sa všetko vráti do úplného normálu a budeme sa vzdelávať "len a len v škole". Teraz je čas na dovolenky, oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka 👍 Najväčším želaním vedenia školy a učiteľov je spoločne zasadnúť do školských lavíc 5. septembra 2022. Tešíme sa na Vás.

 • Zážitkové učenie

  Končí sa školský rok, ale našej úrode v skleníkoch ešte neodzvonilo.

  Prírodovedné predmety nepatria vždy k tým obľúbeným. Žiakom sa často zdajú byť náročné či málo záživné. Prostredníctvom zážitku a práce v skleníku však môžu pociťovať úspech a pri pestovaní rastlín pozorovať meniaci sa život okolo seba. Veríme, že po návrate do školy sa radosť z práce žiakov zúročí v bohatú úrodu.

 • Umiestnenie našich žiakov v tvorivej súťaži Tvorba z odpadu

  V 2. ročníku environmentálnej  súťaže, Tvorba z odpadu organizovanou CVČ Maják Námestovo, sa umiestnili:

   

  Michal Smolár (4.B) - na I. mieste v kategórii ZŠ JEDNOTLIVCI, 9 – 10 rokov,

  Diana Kubašová (5.A) - na II. mieste v kategórii ZŠ JEDNOTLIVCI, 9 – 10 rokov,

  Lujza Kubolková (8.A) - na I. mieste v kategórii ZŠ JEDNOTLIVCI, 13 – 15 rokov,

  Vanesa Večerková (8.A) - na II. mieste v kategórii ZŠ JEDNOTLIVCI, 13 – 15 rokov,

  Tímea Podstrelená (8.A) - na III. mieste v kategórii ZŠ JEDNOTLIVCI, 13 – 15 rokov,

  Timea Kubašová (8.A) - na III. mieste v kategórii ZŠ JEDNOTLIVCI, 13 – 15 rokov,

  Dominika Betíková, Eliška Mroceková, Ester Jurigová (6.A) -  na I. mieste v kategórii ZŠ SKUPINA,

  Timea Sitáriková, Darina Dudášiková, Simona Kyšková (6.A) -  na II. mieste v kategórii ZŠ SKUPINA,

  Ján Gdúľ, Michal Bartoš, Sebastián Šatan (6.A) -  na III. mieste v kategórii ZŠ SKUPINA.

   

  Veľmi sa tešíme z úspechov našich šikovných žiakov.

 • Zber papiera

  Zber papiera

  V pondelok, 27.6.2022, bude zber papiera od 12.00 do 15.00 hod. Poprosíme nosiť papier zviazaný alebo vložený v papierových krabiciach. Veríme, že sa zapojí čo najviac detí, a tak prispejú k ochrane životného prostredia.

 • Pcim

  V mesiaci jún sme realizovali 2 výmenné pobyty našich a poľských detí "Breza-Pcim". V rámci pobytov sa žiaci oboznámili so systémom výučby na partnerských školách, vyskúšali si prakticky vzdelávanie technických i prírodovedných predmetov, zmerali si sily v rôznych súťažiach. Pedagógovia si mohli vymeniť skúsenosti s organizáciou výučby u nás aj v Poľsku.

  Počas pobytu na Slovensku sa poľské deti oboznámili s našou históriou spoločnou návštevou Oravského hradu, vystúpili na rozhľadňu nad Krušetnicou. V Pcime mali žiaci pripravené exkurzie do podnikov Konik a Garnitex. Najviac sa im páčila návšteva Bačovky, kde sa nielen dozvedeli ako sa syrové oštiepky vyrábajú, ale mohli ich aj ochutnať. V rámci pobytov deti získali veľa kompetencií, nadviazali nové kamarátstva. Poľský ani slovenský jazyk pre nich neboli prekážkou.

  Vďaka tomuto mikroprojektu „Lepšie uplatnenie na poľsko-slovenskom trhu práce“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 je v areáli školy vybudovaný altánok, ktorý slúži našim žiakom, ale aj podpore cezhraničného vzdelávania.

  Teší nás, že sme mohli družbu medzi našimi obcami a školami začatú už v roku 2000 opäť oživiť.

  (Magdaléna Matejčíková)

   

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pcim.

 • Oznam - školská jedáleň

  Oznamujeme všetkým stravníkom, že odhlasovať zo stravy za mesiac jún sa môžu do 23. júna 2022 z dôvodu objednávok tovaru, mäsa. Po tomto termíne sa už nebude možné odhlásiť. 

  Ďakujeme

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy, PaedDr. Eva Rabčanová, udeľuje dňa 17. 6. 2022 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov žiakom 7. A a 9. A triedy. Žiaci budú automaticky odhlásení z obedov.

 • Výtvarné súťaže

  Výtvarné súťaže

  V júni sme sa zapojili do výtvarných súťaží:

  Obľúbené miesto v mojom kraji -  na Úrad ŽSK,

  Tvorba z odpadu – na CVČ Maják Námestovo.

   

  V 1. ročníku súťaže Námestovská rybka, organizovanou CVČ Maják Námestovo, sa umiestnili:

  Eliška Mroceková (6.A) – na III. mieste v kategórii 9 - 12 roč.,

  Timea Kubašová (8.A) – na III. mieste v kategórii 13 – 15 roč.

   

  Veľmi nás teší, že máme takých  nápaditých a kreatívnych žiakov.

 • Oznam - školská jedáleň

  Oznam - školská jedáleň

  Prihlásenie na stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2022/2023.

  2022-2023_Zapisny_listok_do_SJ.doc​​​​​​​

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ - 1. jún 2022

  Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Pri príležitosti tohoto dňa organizujú rôzne inštitúcie na Slovensku početné programy pre deti. Výnimkou nebola ani naša škola. Oslávili sme ho v zdravom duchu - Futbalovým turnajom a Vybíjanou. Žiaci boli v tímoch rozdelení podľa tried. Vo futbale ⛹️‍♂️ sa súťažilo v dvoch kategóriách (4., 5. a 6. ročník - I. kategória a 7., 8. a 9. ročník - II. kategória).

  V prvej kategórii vyhrala 6. A, v druhej kategórii sa zlato blišťalo žiakom 8. A triedy. Vo vybíjanej 🤾‍♂️ si sily zmerali žiaci druhého stupňa, kde si zlato "vybila"😉 trieda 7. A. 

  Žiaci prvého stupňa mali pripravené športové aktivity v prírode. 

  ĎAKUJEME všetkým žiakom za prejavenú snahu a súťaživosť

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň detí 2022.

 • CYBER CYRANO v NÁMESTOVE - divadelné predstavenie pre školy

  Dňa 8.6.2022 sa žiaci 7. až 9. ročníka zúčastnia divadelného predstavenia CYBER CYRANO. Je to príbeh o kyberšikane zo sveta tínedžerov a tínedžeriek. 

 • Vesmír a jeho zaujímavosti

  Prednáška o vesmíre

  V predmete prírodoveda v štvrtom ročníku sa žiaci venujú aj téme Vesmír. O danej téme nám prednášal pri štvrtákoch žiak ôsmeho ročníka, Miroslav Kubaš, ktorý sa už dlhšie aktívne venuje vesmíru, jeho skúmaniu a sledovaniu rôznych dejov vo vesmíre. Žiakom ukázal možnosti využitia optického zariadenia teleskopu. Zároveň im predniesol svoje teoretické vedomosti v danej téme, ktoré získal hlavne samoštúdiom a pozorovaním vesmíru cez teleskop.

  Ďakujeme a tiež ho chválime za jeho ochotu prezentovať svoje poznania nielen v škole, ale aj mimo školského vyučovania, kedy sám, už niekoľkokrát, zorganizoval nočné pozorovania pre našich žiakov a učiteľov. V škole sme pod jeho vedením pozorovali zatmenie Slnka a na ďalšie pozorovanie zatmenia Slnka sa tešíme aj v nasledujúcom školskom roku. Ďakujeme aj jeho rodičom za pomoc a ochotu pri technickom zabezpečení. 🙂

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria