Školský klub detí

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • KĽAK

  Do galérie KĽAK boli pridané fotografie.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, v stredu 15. 01. 2020 o 15:00 hod. sa bude v triede 9. A konať rodičovské združenie. Je určené pre rodičov žiakov 9. ročníka. Programom je harmonogram prijímacieho konania na stredné školy. Výchovný poradca.

 • Trieda baví triedu

  Do galérie Trieda baví triedu boli pridané fotografie.

 • VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

  Na Vianoce ako treba,
  nech nájdete poklad z neba.
  Pokoj, lásku v hojnosti,
  dni prežité v radosti.
  Zdravie, šťastie ešte k tomu,
  nech prídu do Vášho domu.
  Na Nový rok správny krok
  a úsmev po celý rok 2020.
  Z celého srdca len to najkrajšie
  Vám prajú a už sa na Vás tešia od 8.1. 2020


  Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Breza.

 • TESTOVANIE

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2019, T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.                                                                      Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2019 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2019 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.                                                                                                                                                                                                                     Informácie o Testovaní 5-2019 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

   

  V tento deň (20. novembra 2019) budú mať žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka v našej škole riaditeľské voľno a zároveň budú automaticky odhlásení z obedu.

   

  Našim piatakom držíme palce, želáme veľa šťastia  a úspešné zvládnutie testov.

   

   

 • Grúnik

  Do galérie Grúnik boli pridané fotografie.

 • Nadácia Volkswagen Slovakia

  Folklórny súbor Grúnik sa  predstavil pri príležitosti mesiaca úcty k našim starším spoluobčanom v nových krojoch a s novým pásmom.  Získali sme na kroje dotáciu v sume 1000 € od spoločnosti Volkswagen a to  vďaka podpore nášho projektu  ,,Pod bučkom, za bučkom.“, ktorý vypracovala  Mgr. Podstrelená Viera. Aj takýmto spôsobom sa chceme poďakovať nadácii Volkswagen, že sa deti môžu prezentovať v krásnych krojoch a prinášať tak pohybom radosť sebe a aj svojim starým rodičom a starším spoluobčanom.

   

   

   

   

 • Turistika

  Do galérie Turistika boli pridané fotografie.

 • Malý futbal

  Do galérie Malý futbal boli pridané fotografie.

 • Najmladší žiaci

  Do galérie Najmladší žiaci boli pridané fotografie.

 • Účelové cvičenie

  Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

 • Naše práce

  Do galérie Naše práce boli pridané fotografie.

 • Polianka

  Do galérie Polianka boli pridané fotografie.

 • Plsko

  Do galérie Plsko boli pridané fotografie.

 • OZNAM

  V dňoch 10. 10., 18. 10., 21. 10., 22. 10., bude prerušená dodávka elektrickej energie do ZŠ s MŠ Breza.  Z tohto dôvodu vedenie školy prijalo nasledovné opatrenia:

  1. 10. 10., môže byť vyučovanie v ZŠ roč. 5. - 9. skrátené,

  2. 18. 10., 21. 10., 22. 10., budú všetky deti MŠ aj ZŠ odhlásené z obedov z dôvodu celodennej odstávky elektrickej energie /až do 18:00 hod./

  Deti, ktoré prídu do MŠ aj v tieto dni sa budú vyučovať v budove MŠ pri jedálni. Deťom bude v tieto dni podávaná celý deň len suchá strava. Účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v tieto dni je potrebné nahlásiť triednej učiteľke.

  Uvedené platí aj pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD. V tieto dni sa musia nahlásiť na suchý obed a výchovno-vzdelávací proces ŠKD bude realizovaný v dolnej budove základnej školy.

 • Zber obalov TETRAPAK

  Zber bude prebiehať každú prvú stredu v mesiaci  pred vyučovaním v čase od 7.15 - 7.40 hod. pri zadnom východe z hlavnej budovy školy /tam kde sú chlapčenské záchody/.

  Dátumy zberu:     2.októbra,     6.novembra,     4.decembra,      8.januára,     5.februára, 4.marca,      8.apríla,       6.mája,       3.júna

 • Účelové cvičenie

  Dňa 13.9.2019 absolvovali žiaci 5. – 9.ročníka účelové cvičenie formou turistického pochodu. Začiatok túry bol od autobusovej zastávky v Breze smerom na Komanišky a modrou turistickou značkou do Krušetnice na lyžiarsky vlek. Po krátkom oddychu sme sa vrátili popri rieke Orava do Brezy. Počasie bolo slnečné. Cieľ účelového cvičenia bol splnený.

 • Rozhľadňa Brabírka, 4.9.2019

  Do galérie Rozhľadňa Brabírka, 4.9.2019 boli pridané fotografie.

 • Rozhľadňa Brabírka, 4.9.2019

  Dňa 4.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na prvom turistickom pochode s účasťou redaktorky a jej redakčného tímu RTVS relácie Televíkend za účelom propagácie turistickej trasy smer Rozhľadňa Brabírka. Výstup sa začínal na Polianke v Lokci, pokračoval po krížovej ceste Jána Pavla II. až ku hlavnému krížu, odtiaľ priamo k rozhľadni. Spätná trasa viedla odbočkou vpravo od hlavného kríža smerom na Brezu Pod Záruby. Turistiku a nádheru okolitej prírody umocňovalo takmer úplne slnečné počasie. Žiakom ďakujeme za účasť a za odvahu postaviť sa pred kameru. Zároveň ďakujeme tímu zakladateľov Rozhľadne Brabírka za pozvanie a možnosť účinkovania v relácii Televíkend.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria