Školský klub detí

Zoznam tried

Názov
MŠ - Lienky Triedny učiteľ Mgr. Beáta Judiaková
MŠ - Sovičky - predškoláci Triedny učiteľ Cecília Natšinová
MŠ - Včielky Triedny učiteľ Bc.Emília Kubašová
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Mrekajová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Margita Joštiaková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Sitáriková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Podstrelená
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Kubasová
Foto Foto Foto Foto Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Kormaňáková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Sitáriková
Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Kolenová
Foto Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Magdaléna Matejčíková
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Matejčíková
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2020.0.1207 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.06.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria