Školský klub detí

Sponzori školy

DOPSTAV, BUKOV

Vďaka sponzorským darom od majiteľov firiem DOPSTAV – p. Stanislavovi Papajíkovi a  BUKOV  -  p. Milanovi Delinčákovi, dostali žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania zadarmo pracovný zošit z matematiky a  bezplatne sa zúčastnia exkurzií predpísaných školským vzdelávacím programom a učebnými osnovami jednotlivých predmetov (za obvyklých podmienok, to znamená, ak žiak nemá žiadne výchovné opatrenie).

Žiaci primárneho vzdelávania dostanú zdarma pracovný zošit podľa výberu vyučujúcich v jednotlivých triedach.

Ďakujeme!

  

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria