Školský klub detí

Ochrana osobných údajov

Nadpis

Tlačivo: Informovaný súhlas

09.2018_-_Su__hlas_so_spracu__vani__m_osobny__ch_u__dajov.pdf

 

Aktuálnw informácie - kliknite na odkaz:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37812947

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria