Školský klub detí

Krúžky

Krúžky

Deti môžu aj tento školský rok 2020/2021 po vyučovaní zmysluplne tráviť svoj voľný čas v záujmových krúžkoch v škole. 

Môže vzniknúť situácia, že v niektorých mesiacoch sa krúžky neuskutočnia a v niektorých budú častejšie. Frekvencia stretnutí krúžkov bude oznamovaná deťom individuálne podľa vývoja a aktuálnej situácie s Covid - 19.

Krúžková činnosť v školskom roku 2020/2021  
 
Poradové číslo Názov krúžku Ročník Vedúci krúžku Deň Hodiny Čas  
1 Folklórny  1.-4. r. Mgr. Podstrelená Viera pondelok 30x2h 13.30 - 15.30  
2 Prírodovedno - zdravotnícky 1.-2. r. Mgr. Bombjaková Veronika pondelok 30x2h 13.30 - 15.30  
3a Svetielko I 3. A. Mgr. Matejčíková Marta streda 30h 13.30 - 14.30  
3b Turistický I 3. A. Mgr. Podstrelená Viera podľa rozpisu plánu práce 30h    
4a Svetielko II 3. B. Mgr. Matejčíková Marta pondelok 30h 12.30 - 13.30  
4b Turistický II 3. B. Mgr. Sitáriková Michaela podľa rozpisu plánu práce 30h    
5 Turisticko - florbalový I 1.-5. r. Mgr. Kubasová Ľubica podľa rozpisu plánu práce, streda 30x2h 13.30 - 15.30  
6 Turisticko - florbalový II 6.-9. r. Mgr. Kubasová Ľubica podľa rozpisu plánu práce, štvrtok 30x2h 13.30 - 15.30  
7 Turistický III 4.-9. r. Mgr. Matejčíková Daniela podľa rozpisu plánu práce 60h    
8 Turistický IV 4.-9. r. Mgr. Kormaňáková Dagmar podľa rozpisu plánu práce 60h    
9 Turistický V 4.-9. r. Mgr. Kolenová Marcela podľa rozpisu plánu práce 60h    
10 Technický 5.-9. r. Ing. Matejčíková Magdaléna streda 30x2h 13.30 - 15.30  
               

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria