Školský klub detí

Krúžky

Krúžky

Deti môžu aj tento školský rok 2019/2020 po vyučovaní zmysluplne tráviť svoj voľný čas v záujmových krúžkoch v škole. 

Krúžková činnosť v školskom roku 2019/2020
Poradové číslo Názov krúžku Ročník Vedúci krúžku Deň Hodiny Čas
1 Folklórny  1.-4. r. Mgr. Podstrelená Viera pondelok 30x2h 13.30 - 15.30
2 Športovo-tvorivý 1.-4. r. Mgr. Sitáriková Michaela pondelok 30x2h 13.30 - 15.30
3a Svetielko 3. r. Paed.Dr. Franczisek Piosek utorok 40x0,75h 12.25 - 13.10
3b Turistický I 3. r. Mgr. Podstrelená Viera podľa rozpisu plánu práce 30h  
4 Florbal I 1.-4. r. Mgr. Kubasová Ľubica streda 30x2h 13.40 - 15.40
5 Florbal II 5.-9. r. Mgr. Kubasová Ľubica štvrtok 30x2h 13.40 - 15.40
6 Športovo- počítačový 4.-9. r. Mgr. Kormaňáková Dagmar utorok 30x2h 13.40 - 15.40
7 Turistický II 4.-9. r. Mgr. Matejčíková Daniela podľa rozpisu plánu práce 60h  
8 Turistický III 4.-9. r. Mgr. Kormaňáková Dagmar podľa rozpisu plánu práce 60h  
9 Turistický IV 4.-9. r. Mgr. Kolenová Marcela podľa rozpisu plánu práce 60h  
10 Technický 5.-9. r. Ing. Matejčíková Magdaléna utorok 30x2h 13.40 - 15.40
11 Matematický 9. r. Mgr. Kolenová Marcela pondelok 40x1,5h 13.40 - 15.10

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria