Školský klub detí

Výchovný poradca

 

                Na našej škole pracujem ako výchovný poradca už 16. rok. V súčasnosti zastávam funkcie výchovného poradcu, kariérneho poradcu a koordinátora prevencie, som školský poradca. Hlavnou náplňou mojej práce je pomoc žiakom a ich rodičom v prípade problémov s učením, so začlenením v kolektíve a tiež pomoc pri voľbe povolania. Ďalej je to úzka spolupráca s pedagogickými poradňami v Námestove .

 

 

Pri výbere budúceho povolania je dobrým pomocníkom aj : www.komposyt.sk

 

Informácie o stredných školách je možné nájsť :

http://kamnastrednu.sk

www.strednaskola.sk

www.svetprace.sk

www.svslm.sk

www.kamnaskolu.sk

www.stredneskoly.sk

 

Informácie o stredných školách v systéme duálneho vzdelávania je možné nájsť:

http://www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/

Informácie o naplnenosti stredných škôl : 

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx   záložka Naplnenosť a možnosti štúdia

Portál aj pre rodičov www.modernaskola.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria