Školský klub detí

 • Účelové cvičenie

  Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

 • Naše práce

  Do galérie Naše práce boli pridané fotografie.

 • Polianka

  Do galérie Polianka boli pridané fotografie.

 • Plsko

  Do galérie Plsko boli pridané fotografie.

 • OZNAM

  V dňoch 10. 10., 18. 10., 21. 10., 22. 10., bude prerušená dodávka elektrickej energie do ZŠ s MŠ Breza.  Z tohto dôvodu vedenie školy prijalo nasledovné opatrenia:

  1. 10. 10., môže byť vyučovanie v ZŠ roč. 5. - 9. skrátené,

  2. 18. 10., 21. 10., 22. 10., budú všetky deti MŠ aj ZŠ odhlásené z obedov z dôvodu celodennej odstávky elektrickej energie /až do 18:00 hod./

  Deti, ktoré prídu do MŠ aj v tieto dni sa budú vyučovať v budove MŠ pri jedálni. Deťom bude v tieto dni podávaná celý deň len suchá strava. Účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v tieto dni je potrebné nahlásiť triednej učiteľke.

  Uvedené platí aj pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD. V tieto dni sa musia nahlásiť na suchý obed a výchovno-vzdelávací proces ŠKD bude realizovaný v dolnej budove základnej školy.

 • Zber obalov TETRAPAK

  Zber bude prebiehať každú prvú stredu v mesiaci  pred vyučovaním v čase od 7.15 - 7.40 hod. pri zadnom východe z hlavnej budovy školy /tam kde sú chlapčenské záchody/.

  Dátumy zberu:     2.októbra,     6.novembra,     4.decembra,      8.januára,     5.februára, 4.marca,      8.apríla,       6.mája,       3.júna

 • Účelové cvičenie

  Dňa 13.9.2019 absolvovali žiaci 5. – 9.ročníka účelové cvičenie formou turistického pochodu. Začiatok túry bol od autobusovej zastávky v Breze smerom na Komanišky a modrou turistickou značkou do Krušetnice na lyžiarsky vlek. Po krátkom oddychu sme sa vrátili popri rieke Orava do Brezy. Počasie bolo slnečné. Cieľ účelového cvičenia bol splnený.

 • Rozhľadňa Brabírka, 4.9.2019

  Do galérie Rozhľadňa Brabírka, 4.9.2019 boli pridané fotografie.

 • Rozhľadňa Brabírka, 4.9.2019

  Dňa 4.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na prvom turistickom pochode s účasťou redaktorky a jej redakčného tímu RTVS relácie Televíkend za účelom propagácie turistickej trasy smer Rozhľadňa Brabírka. Výstup sa začínal na Polianke v Lokci, pokračoval po krížovej ceste Jána Pavla II. až ku hlavnému krížu, odtiaľ priamo k rozhľadni. Spätná trasa viedla odbočkou vpravo od hlavného kríža smerom na Brezu Pod Záruby. Turistiku a nádheru okolitej prírody umocňovalo takmer úplne slnečné počasie. Žiakom ďakujeme za účasť a za odvahu postaviť sa pred kameru. Zároveň ďakujeme tímu zakladateľov Rozhľadne Brabírka za pozvanie a možnosť účinkovania v relácii Televíkend.

 • Začiatok školského roku

  Oznamujeme rodičom a deťom našej školy, že začiatok školského roku 2019/2020 sa začína dňa 2. septembra 2019. Veľmi sa na Vás tešíme.

 • Športová olympiáda 1. – 4. Ročníka

  2.ročník, 27.6.2019

  Žiaci 1. – 4. ročníka absolvovali druhý ročník športovej súťaže v atletických disciplínach: beh 50 m,  beh 300 m, hod na cieľ, skok z miesta. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií starší žiaci 3., 4.ročník a mladší žiaci 1., 2.ročník. Mnohí mali výkony lepšie než deti z 5. – 9.ročníkov. Všetkým zúčastneným blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník olympiády J.

  Výsledky

  Mladší žiaci

  1. Palko Kristián 34 bodov
  2. Sivčák Richard 27 bodov
  3. Verníček Kristián 17 bodov

  Mudroň Šimon 17 bodov

  Mladšie žiačky

  1. Kubašová Diana 38 bodov
  2. Kormaňáková Frederika 37 bodov
  3. Matejčíková Emma 25 bodov

  Starší žiaci

  1. Večerek Tomáš 39 bodov
  2. Kubaš Markus 26 bodov
  3. Bakoš Maximilián 24 bodov

  Staršie žiačky

  1. Dudášiková Darina 36 bodov
  2. Podstrelená Alžbeta 27 bodov
  3. Urbaníková Karin 25 bodov
 • Beh pre rodinu

  2. ročník, 19.6.2019

  Dňa 19.6.2019 počas šiestich vyučovacích hodín prebiehal druhý ročník akcie „Beh pre rodinu“. Akcie sa zúčastnili všetci žiaci od prvého až do deviateho ročníka. Beh bol uskutočnený formou štafety, kde každý žiak prebehol úsek 200 metrov a predal štafetu ďalšiemu spolužiakovi. Málokto však odbehol len jedno kolo. Minuloročný rekord 10 km pokorili viacerí žiaci. Jaroslav Juriga a Mäsiar Igor zabehli necelých 20 km. 15 km – František Hlavatík, Samuel Kojda, Jakub Kormaňák, Kristián Volček, Matej Kormaňák, 10 km – Matej Ľuba, do 6 km – Jakub Kubaš, Michal Vnučák, Tomáš Večerek, Juraj Sitárik, Jozef Naništa, Michal Nodžák, Jaroslav Volček, Samuel Mäsiar, Kevin Mäsiar, Adam Holub, Miroslav Kyška, Maroš Kormaňák, Martin Kormaňák, Jakub Štefaniga, Michal Palko, Matej Kurek. Z dievčat najvyššie výkony dosiahli Karin Urbaníková a Zuzana Valečíková, ktoré odbehli 3 km.

  Za úžasné výkony tejto zmysluplnej akcie žiakom ďakujeme a tešíme sa na tretí ročník J.

 • Štrbské Pleso – Vodopád SKOK – Stanišovská jaskyňa

  18.6.2019

  Koniec školského roka so sebou prináša radosť detí zo školských výletov. V tomto roku rozhodnutie padlo opäť na turistickú akciu pre žiakov 5.- 9.ročníka. Tatry, naše veľhory, sme spoznávali v smere od Štrbského plesa. Žltá turistická trasa nás priviedla k vodopádu Skok, do ktorého sa voda dostáva z plesa, ktoré je samozrejme ľadovcového pôvodu. Trasa bežne pokračuje cez Bystrú lávku k chate Solisko.

 • Atletika

  Atletika – starší žiaci 4.6.2019, mladší žiaci 11.6.2019

  V uvedených dňoch sa žiaci našej školy zúčastnili súťaží v atletike, ktoré usporiadala ZŠ Rabča. Súťažilo sa v krásnom slnečnom počasí a za výbornej organizácie.

  Výsledky:

  Starší žiaci

  Bakošová I.:

  Juriga J.:

  Ľuba M.:

  Kormaňák J.:

  Volček K.:

  Betík A.:

  Holub A.:

  Mäsiar K.:

   

  Mladší žiaci

  Kyška M.:

  Kubasová N.:

  Betíková E.:

  Mroceková M.:

 • Majster školy vo florbale

  Majster školy vo florbale pre šk. rok 2018-2019

  Dňa 22.6.2019 sa uskutočnil 3. ročník súťaže Majster školy vo florbale. Súťažilo sa v dvoch kategóriách mladší a starší žiaci od tretieho po deviaty ročník. Žiaci sa na súťaž pripravovali na florbalovom krúžku a mnohí chodievali v poobedňajších hodinách individuálne trénovať do telocvične.

  Zostavy družstiev:

  3.A – Juriga, Urbaník, Dudášiková, Bartoš

  4.A – Hvolka, Palko, Nodžák, Kormaňák, Večerek, Môstka

  5.A – Naništa, Kojda, Hlavatík, Miškovčík, Kormaňák

  6.A – Bakoš, Kutlák, Kyška, Olašák, Majcher

  7.A – Vnučák, Dudášik, Kubaš

  8.A – Krivulčík, Volček, Parišek, Lakoštík, Kormaňák, Kutlák, Ľuba

  9.A – Holub, Mäsiar, Betík, Florek

  Výsledky

  Mladší žiaci:

  1. 6.A
  2. 5.A
  3. 4.A
  4. 3.A

  Starší žiaci:

  1. 8.A
  2. 9.A
  3. 7.A

  Chlapcom a dievčatám za predvedené výsledky gratulujeme a tešíme sa za rok J.

 • Účelové cvičenie

  7.6.2019

  V rámci účelového cvičenia sme so žiakmi 5. – 9.ročníka absolvovali turistický výstup na Rio de Klin. Do Klina nás odviezol autobus, ale spiatočná trasa viedla kliňanskou cestou do Námestova, ktorú žiaci absolvovali pešo a našli sa aj dvanásti žiaci, ktorí s učiteľkami pokračovali  a z Oravskej Jasenice prešli peši cez chotár na Lokčiansku krížovú cestu Jána Pavla II., odtiaľ ku krížu a cez Jarovisko do Brezy smer Pod Záruby. Počasie bolo veľmi teplé a vyčerpávajúce a preto obdivujeme deti, ktoré to zvládli a tešíme sa z ich super výkonnostiJ.

 • Rytieri

  Do galérie Rytieri boli pridané fotografie.

 • Oravský hrad

  Do galérie Oravský hrad boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie zberu papiera za október 2018 a apríl 2019

  Vyhodnotenie zberu papiera za október 2018 a apríl 2019
  1.A
  Tamarka Bakošová 14,1 kg
  Andrej Náčin 5,5 kg
  1.B
  Nela Hlinková 10 kg
  2.A
  Dianka Kubašová 365,9 kg   1. miesto
  Zojka Kormaňáková 176,2 kg  4. miesto
  Riško Sivčák 248,6 kg   2. miesto
  Paťka Sitáriková 40,7 kg
  Miška Vnučáková 23,8 kg
  Kevin Verníček 5 kg
  3.A
  Peter Romaňák 155,2 kg   5. miesto
  Dominika Betíková 118,5 kg
  Milanko Juriga 58,5 kg
  Riško Hladek 11,9 kg
  Ján Gdúl 15,7 kg
  4.A
  Ivanka Floreková 208,4 kg    3. miesto
  Michal Nodžák 123 kg
  Martin Kormaňák 101,1 kg
  Sofia Maťovčíková 24,7 kg
  Adrián Smolár 7,6 kg
  5.A
  Vaneska Večerková 92,8 kg
  Juraj Sitárik 62,6 kg
  6.A
  Simonka Reguliová 30 kg
  Nina Kubasová 40,1 kg
  7.A
  Tomáš Nodžák 57 kg
  Adelka Peldová 39 kg
  Elenka Dudášiková 20,4 kg
  Tánička Dudášiková 20,4 kg
  8.A
  Matej Ľuba 55,1 kg
  Martin Krivulčík 20,7 kg
  Kristán Volček 20,7 kg
  Zuzka Valečíková 11,2 kg
  Spolu
  2184,4 kg


  V máji sa uskutoční ešte jeden zber. Zapojte sa! Chráňte naše lesy!

 • Krajské kolo Biologickej olympiády

  Krajské kolo 53. ročníka Biologickej olympiády, kategórie E „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ sa konalo 7. mája 2019 v Čadci na ZŠ Komenského. Našu školu a zároveň náš okres Námestovo v kategórii Botanika reprezentovala žiačka Nina Kubasová, ktorá zvíťazila na okresnom kole. Na krajskom kole Biologickej olympiády sa stala úspešnou riešiteľkou. Srdečne jej blahoželáme, tešíme sa a sme hrdí, že našu školu vzorne reprezentuje.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria