Školský klub detí

 • Športové súťaže

  Obnovené športové súťaže

  Dňa 26.4. a 27.4. 2022 sa naši žiaci po dlhej „koronovej prestávke“ zúčastnili troch športových súťaží.

  V utorok, 26.4., sme hrali predkolo kvalifikácie do okresného kola vo florbale starších žiakov, 8. – 9. ročník. Hralo sa v ZŠ s MŠ Zákamenné. Naši žiaci skončili na 3. mieste. Vyzdvihnúť chceme zápas s družstvom Zákamenné, kde sme vzhľadom na kvalitu súpera predviedli perfektný oduševnený zápas. Aj napriek prehre sa chlapci nevzdávali a bojovali do samého záveru hry.

  V stredu, 27.4., žiaci 6. a 7. ročníka odohrali kvalifikáciu do okresného kola v malom futbale mladších žiakov v ZŠ s MŠ Komenského Námestovo. Turnaj sa uskutočnil na štadióne MŠK Námestovo za nepríjemného daždivého počasia. Chlapci sa odhodlane pustili do boja a odmenou za ich námahu im bolo perfektné 2. miesto, kde za lídrom ZŠ s MŠ Komenského zaostávali iba 1 bod.

  V ten istý deň zároveň prebiehala kvalifikácia v Mc Donald Cup – e mladších žiakov a žiačok 1. – 4. ročník, ktorej organizácie sa ujala naša škola. Futbalisti a futbalistky boli zo 4. A a.4. B triedy.  Turnaja sa zúčastnili len dve družstvá, ďalšie účasť odriekli. ZŠ s MŠ Breza si v krásnom dueli so ZŠ s MŠ Novoť vybojovala 1. miesto, čo nám zabezpečilo postup na okresné kolo, ktoré sa bude konať 5.5.2022, čiže po odohratí všetkých kvalifikačných zápasov nášho okresu, na štadióne MŠK Námestovo o 9.00 hod.

  Všetkým zúčastneným žiakom, učiteľom, trénerom a rozhodcom veľmi pekne ďakujeme za ich námahu a ochotu a žiakom aj za predvedené super výkony. 🙂

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Dňa 29.04.2022 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy L. Árvaya v Žiline uskutočnil už 27. ročník krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“. Súťaže sa zúčastnilo 33 súťažiacich v troch kategóriách z 11 okresov žilinského kraja. Výkony všetkých zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala veľký problém určiť poradie víťazov. Prednes, gestikulácia a mimika účastníkov sa vysoko približovala výkonom hercov z národného divadla ako uviedla jedna z porotkýň.

  Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 3. A triedy Romanka Žuffová, ktorá získala v I. kategórii 3. miesto. Romanke gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

  Okrem štandardných ocenení bolo udelených 6 čestných uznaní z každej kategórii. Aj tento ročník bol dôkazom, že talent našich detí v tradičnom ľudovom prednese má svoje plnohodnotné miesto. Chcem touto cestou poďakovať všetkým pedagógom, rodičom, že podporujú tradície našich básnických velikánov. Uznanie patrí aj všetkým účastníkom, ctenej komisii, všetkým deťom, ktorých výkony boli vynikajúce. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na webovej stránke Matice slovenskej.

 • Účelové cvičenie

  Každý rok musia žiaci absolvovať teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia. Skôr narodení túto akciu poznajú pod názvom "branné cvičenie". Tak tomu bolo aj tento rok.  Účelne a zároveň ekologicky sme strávili tento deň, 29.apríla 2022. 

  Okrem toho, že si žiaci počas účelového cvičenia osvojujú vedomosti a zručnosti z piatich predmetov: Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Pohyb a pobyt v prírode a Výchova k bezpečnému správaniu a následne na praktickom cvičení preukazujú osvojenie týchto znalostí, my sme to obohatili o návštevu Zberného dvora, kde si priamo s pani učiteľkami vyskúšali triedenie odpadu. Pre všetkých to bolo veľmi poučné a zamyslenia hodné. 

 • MORENA

  Konečne sme po ,,Koronovom období“ opäť vyšli s Morenou k potoku Kýčera pochovať zimu. Všetci žiaci prvého stupňa na čele s heligonkármi sa vybrali spievajúc pieseň ,,Nesieme Morenu v oleji smaženú...

  Tento zvyk vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím zimy a privolať jarné lúče slnka.

  Korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily. Morena symbolizovala zimu, preto ak chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v rieke alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat. Pri brehu ju dievčatá vyzliekli, zapálili a hodili do rieky.

  Deti boli nadšené, že opäť môžu zažívať spoločné aktivity a takto si pripomenúť naše tradície.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Morena.

 • DEŇ ZEME

  DEŇ ZEME

  Myslieť na našu planétu máme počas celého roka, ale v tento deň sme si to špeciálne pripomenuli. Obliekli sme sa do odtieňov ZELENEJ farby. Žiaci celý deň plnili rôzne aktivity a čistili okolie školy. Možno sa práve dnes rozhodli kompostovať či začať šetriť energiami a vodou.

  Je naozaj veľa možností a nemusí to skončiť len dnešným dňom. Môžete si z týchto aktivít urobiť malé, ale trvalé zvyky. 22. apríla slávi Deň Zeme vyše miliarda ľudí. Aj my sme sa pripojili svojou malou pomocou.

  V roku 1969 v USA environmentálny aktivista John McConnell vyzýval na vznik tohto sviatku. Vznikla kampaň, ktorá bola reakciou na znečisťovanie a ničenie životného prostredia.

  Táto kampaň mala veľký ohlas medzi americkými študentmi a práve 22. apríla v roku 1970 oslávili prvý Deň Zeme.

  Postupne začal mať každý rok svoje motto. To tohtoročné znie Investuj do našej planéty. 

  Veľmi zaujímavú exkurziu si pre našich a českých žiakov pripravil Ing. T. Luchava - predseda PROD Bobrov - za čo sa mu chceme poďakovať. Počas exkurzie na PD Bobrov ich oboznámil s chodom poľnohospodárskeho družstva, rastlinnou aj živočíšnou výrobou. Naši žiaci mali možnosť ochutnať čerstvé kravské mlieko, ale aj vidieť najmenšie teliatka. Na súkromnej farme mohli pohladiť kozičku, barančeka, poníky, vidieť lamy, rôzne druhy zajacov, hydiny, holubov, a to sa veru nie vždy podarí v jeden deň. Takúto prehliadku svojej farmy nám pripravil pán K. Revaj. Pre mnohé deti to bol nezabudnuteľný zážitok.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

 • Breza a Ostravice – zvyšujú úroveň cezhraničnej spolupráce

  FOND MALÝCH PROJEKTOV

  V období 11/2020 – 04/2022 Obec Breza v spolupráci so svojim cezhraničným partnerom Obec Ostravice, realizuje malý projekt v rámci  Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom:

  Breza a Ostravice – zvyšujú úroveň cezhraničnej spolupráce

  (Kód malého projektu: SK/FMP/11b/05/010).

   

  V rámci projektu sa realizujú 4 výmenné vzdelávacie pobyty v termínoch: 23.-24.3.2022, 21.-22.4.2022 v Breze a 28.-29.3.2022 a 4.-5.4.2022 v Ostravici. Každého pobytu sa zúčastní 40 detí (20 zo SR a 20 z ČR) a 5 pedagógov.

  V rámci pobytov sa oboznámime so systémom výučby technických predmetov ale najmä pestovateľských prác. Budeme spolu pracovať v skleníkoch za účasti profesionálneho lektora - osoby z praxe a pedagógov. Žiaci a pedagógovia si ozrejmia systém vzdelávania v partnerskej škole, najmä slovenskí účastníci sa budú učiť od českých, pretože tam je výučba pestovateľských prác v skleníku dlhšie zavedená.

  Uvedené predstavuje výmenu know-how na úrovni pedagógov, ale i žiakov v oblasti starania sa o rastliny a skleník v priebehu celého roka, jar sadenie, následne počas leta pestovanie až do jesene, zber úrody, zima – zazimovanie skleníka. V rámci pobytov zorganizujeme súťaže, v rámci ktorých sa budú vzdelávať, spoznávať región, spoznávať sa navzájom, navštívia sa rôzne inštitúcie/podniky (poľnohospodárska škola a poľnohospodárske družstvá v regióne, súkromného poľnohospodára, záhradkárstvo a farma čučoriedok v Bobrove. Dozvedia sa tu poznatky o pestovaní plodín).

  V rámci pobytu u HCP navštívime aj "Múzeum techniky - Vítkovice - Ostrava" - s cieľom spoznávania tradícií regiónu, ale aj miestnej práce, jej histórii, významu, najmä s cieľom spoznania biologických javov v prírode.

  Rozpočet projektu: 18 466,30 Eur

  Zdroje ERDF: 15 696,35 Eur, Zdroje štátneho rozpočtu SR: 1846,63 Eur

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt - Breza a Ostravice.​​​​​​​

 • Zápis budúcich prváčikov

  Zápis budúcich prváčikov

  11. apríl 2022 bol pre našich budúcich prváčikov veľkým dňom. V tento deň sa na našej škole konal Slávnostný zápis detí do 1. ročníka. Aj v tomto roku našich milých hostí vítali vyzdobené priestory školy. Deti prichádzali s úsmevom na tvári, možno niektoré s čiastočnými obavami, čo sa od nich bude očakávať. Aj napriek týmto obavám ukázali, že sú dostatočne pripravené nastúpiť do prvej triedy.

  Zapísaných bolo 24 detí, z toho u dvoch detí rodičia požiadali o opätovné prijatie do predprimárneho vzdelávania. Dňa 2. septembra 2022 zasadne do našich školských lavíc 22 detí.

  Ďakujeme rodičom za dodržanie vopred stanoveného času zápisu s ohľadom k epidemiologickým opatreniam a vyslovujeme veľké ĎAKUJEM za prejavenú dôveru, že pre svoje dieťa vybrali práve našu školu. Sme presvedčení, že ich rozhodnutie budú vždy pokladať za šťastný krok, ktorý pre svoje deti v živote urobili. My sa budeme snažiť nesklamať ich dôveru.

  Tešíme sa na Vás v septembri 😊

 • Deň vody

  Deň vody

  Dňa 22. marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody. Deti prišli do školy oblečené v modrých farbách. V tento deň si môžeme uvedomiť mimoriadnu dôležitosť vody pre človeka a pre zachovanie životného prostredia. Preto sme aj my pripravili rôzne aktivity. Prezentácie, pokusy s vodou a "pátranie" detí boli nielen zaujímavé, ale aj poučné. 

  Koordinátor EKO Viera Podstrelená

 • Veľkonočné dielne 🐣🐣🐣

  Blíži sa Veľká noc, aj my sa na jej príchod chceme priipraviť. V stredu, 23.3.2022, sa v našej škole uskutočnili veľkonočné tvorivé dielne. Vzájomne sme sa podelili o nápady na zdobenie veľkonočných vajíčok, výrobu veľkonočných pohľadníc a dekorácií.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočné tvorivé dielne. 

 • Anton Bernolák - 260. výročie narodenia

  Anton Bernolák (*3.10.1762 - †15.1.1813), rodák zo Slanice, je jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie. Určite patrí k vedúcim postavám slovenského národného života druhej polovice 18. storočia a začiatku 19. storočia. Bol významným jazykovedcom, prvým kodifikátorom slovenského spisovného jazyka, katolíckym kňazom a aktívnym propagátorom slovenského národného života a vzdelanosti.

  Pri príležitosti 260. výročia jeho narodenia a 210. výročia jeho úmrtia a pod záštitou Doc. PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSc. máme tú česť "hostiť výstavu životných ciest"  tohto oravského velikána. 

 • Šetrenie elektrickou energiou

  Šetrenie elektrickou energiou

  Počas mesiaca marec žiaci prvého stupňa vytvorili hliadky, ktoré chodili každý deň kontrolovať, či sa v triedach svieti napriek tomu, že je dosť slnečného svetla. Predchádzala tomu beseda so žiakmi s pani učiteľkou Podstrelenou o dôležitosti šetrenia elektrickou energiou.

  S pribúdajúcimi dňami sa žiaci naučili kontrolovať osvetlenie v triede. Ku koncu mesiaca už v žiadnych triedach zbytočne nesvietili. Chceme pochváliť všetkých žiakov a ich pani učiteľky za ich aktívny prístup.

  Veríme, že túto skúsenosť budú aj naďalej uplatňovať nielen v škole, ale aj doma vo svojich domácnostiach a budú tým prispievať k ochrane životného prostredia.

  Koordinátor EKO Viera Podstrelená

 • Výtvarné súťaže

  V marci sa žiaci našej školy zapojili do výtvarných súťaží:

  Grafický návrh obálky žiackej knižky – 21. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže ,

  Liptov 2022 – regionálna súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže Liptova a Oravy.

 • Ekoolympiáda

  Ekoolympiáda

  V rámci environmentálnej výchovy sa v priebehu mesiaca február žiaci z 2. stupňa našej školy zapojili do prípravy na novú vedomostnú súťaž Ekoolympiáda. Hravou formou prostredníctvom webovej aplikácie a zaujímavých pracovných listov si osvojovali témy týkajúce sa rôznych oblastí ochrany životného prostredia, ako klimatická zmena, odpady, biodiverzita a voda. Súťaž sa uskutočnila počas prvých dvoch marcových piatkov a naši žiaci v nej preukázali výbornú úroveň vedomostí. Veríme, že na základe mnohých nových poznatkov budú lepšie chápať dôležitosť ochrany prírody a budú aj sami aktívne k nej pristupovať.

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Vážení rodičia, riaditeľka ZŠ s MŠ Breza, PaedDr. Eva Rabčanová, pozýva Vás a Vaše deti na zápis do 1. ročníka

   

  ZÁPIS SA USKUTOČNÍ PREZENČNOU FORMOU DŇA 11. 04. 2022 V HORNEJ BUDOVE ZŠ PRVÝ VCHOD NA PRÍZEMÍ.

  Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa každému dieťaťu individuálne priraďuje čas zápisu, ktorý je potrebný dodržať.

  Na zápis je potrebné priniesť vypísané tlačivá (Prihláška na vzdelávanie v základnej škole, Prihláška na povinne voliteľný predmet, Zápisný lístok do ŠKD). V prípade, že dieťa neprihlasujete do ŠKD, prinesiete prázdne tlačivo. Taktiež je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu a odkontrolovaniu osobných údajov.

  Prihlaska_na_vzdelavanie_v_ZS.pdf

  Prihlaska_na_vol._predmet.docx

  2022_-23_-_SKD_-_zapisny_listok.doc

  Po prekontrolovaní potrebných dokumentov a osobnom zápise, budú rozhodnutia o prijatí na povinné vzdelávanie posielané poštou do konca mája.

   

 • Testovanie 9 - 2022

  06. apríla 2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2022

  Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

  Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

  Náhradný termín Testovania 9 - 2022 sa uskutoční 21. apríla 2022.

  Bližšie informácie k Testovaniu 9 - 2022 nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760

 • COVID opatrenia a školský semafor

  Ministerstvo školstva, vedy a športu Slovenskej republiky zverejnilo - Aktuálnu verziu ŠKOLSKÉHO SEMAFORU platnú od 25.2.2022. (https://www.minedu.sk/data/att/22323.pdf)

  Manuál je aktualizovaný k 25. 2. 2022 z dôvodu úpravy karanténnych opatrení a zavedenia individuálnej izolácie pozitívneho na ochorenie Covid 19 v školách na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č.26/2022, zrušenia režimu OTP režimu a úpravy režimu prekrytia horných dýchacích ciest v školách a školských zariadeniach. 

  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá:

  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).docx

  Podmienky izolácie a karantény žiakov

  V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. Oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu. Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19. Títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy, do karantény nejdú. Takíto zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť do budovy školy, ak sa preukáže „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

  Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx

   

 • Deň modlitby a pôstu za mier

  Pápež František na Popolcovú strdedu - 2. marca 2022 - pozval veriacich i neveriacich k spoločonej modlitbe za mier pre Ukrajinu. Dôležitosť tohto duchovného spojenia ľudstva opätovne pripomenuli kardináli Koch a Ayuso, zodpovední vo Vatikáne za podporovanie jednoty kresťanov a rozvíjanie medzináboženského dialógu. Aj my na našej škole sme prijali pozvanie, modlíme sa a prosíme o ukončenie vojny.  

  Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny!

 • 21. február - Medzinárodný deň materinského jazyka

  Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom práve jazyky sú najsilnejšími nástrojmi na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Aj my sme pracovali s týmto dedičstvom a "pohrali" sme sa so slovenskými ľúbozvučnými slovami, ktoré sme mozaikovo vkladali do obrázkov. 

 • Valentínka

  Centrum voľného času Maják - Námestovo vyhlásil súťaž o najkrajšiu Valentínku. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Budeme im "držať palce", aby ich výtvarné prace ocenila aj porota.

 • Podmienky vstupu do priestorov školy a školských zariadení

  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria