Školský klub detí

 • Začiatok školského roku

  Oznamujeme rodičom a deťom našej školy, že začiatok školského roku 2019/2020 sa začína dňa 2. septembra 2019. Veľmi sa na Vás tešíme.

 • Športová olympiáda 1. – 4. Ročníka

  2.ročník, 27.6.2019

  Žiaci 1. – 4. ročníka absolvovali druhý ročník športovej súťaže v atletických disciplínach: beh 50 m,  beh 300 m, hod na cieľ, skok z miesta. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií starší žiaci 3., 4.ročník a mladší žiaci 1., 2.ročník. Mnohí mali výkony lepšie než deti z 5. – 9.ročníkov. Všetkým zúčastneným blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník olympiády J.

  Výsledky

  Mladší žiaci

  1. Palko Kristián 34 bodov
  2. Sivčák Richard 27 bodov
  3. Verníček Kristián 17 bodov

  Mudroň Šimon 17 bodov

  Mladšie žiačky

  1. Kubašová Diana 38 bodov
  2. Kormaňáková Frederika 37 bodov
  3. Matejčíková Emma 25 bodov

  Starší žiaci

  1. Večerek Tomáš 39 bodov
  2. Kubaš Markus 26 bodov
  3. Bakoš Maximilián 24 bodov

  Staršie žiačky

  1. Dudášiková Darina 36 bodov
  2. Podstrelená Alžbeta 27 bodov
  3. Urbaníková Karin 25 bodov
 • Beh pre rodinu

  2. ročník, 19.6.2019

  Dňa 19.6.2019 počas šiestich vyučovacích hodín prebiehal druhý ročník akcie „Beh pre rodinu“. Akcie sa zúčastnili všetci žiaci od prvého až do deviateho ročníka. Beh bol uskutočnený formou štafety, kde každý žiak prebehol úsek 200 metrov a predal štafetu ďalšiemu spolužiakovi. Málokto však odbehol len jedno kolo. Minuloročný rekord 10 km pokorili viacerí žiaci. Jaroslav Juriga a Mäsiar Igor zabehli necelých 20 km. 15 km – František Hlavatík, Samuel Kojda, Jakub Kormaňák, Kristián Volček, Matej Kormaňák, 10 km – Matej Ľuba, do 6 km – Jakub Kubaš, Michal Vnučák, Tomáš Večerek, Juraj Sitárik, Jozef Naništa, Michal Nodžák, Jaroslav Volček, Samuel Mäsiar, Kevin Mäsiar, Adam Holub, Miroslav Kyška, Maroš Kormaňák, Martin Kormaňák, Jakub Štefaniga, Michal Palko, Matej Kurek. Z dievčat najvyššie výkony dosiahli Karin Urbaníková a Zuzana Valečíková, ktoré odbehli 3 km.

  Za úžasné výkony tejto zmysluplnej akcie žiakom ďakujeme a tešíme sa na tretí ročník J.

 • Štrbské Pleso – Vodopád SKOK – Stanišovská jaskyňa

  18.6.2019

  Koniec školského roka so sebou prináša radosť detí zo školských výletov. V tomto roku rozhodnutie padlo opäť na turistickú akciu pre žiakov 5.- 9.ročníka. Tatry, naše veľhory, sme spoznávali v smere od Štrbského plesa. Žltá turistická trasa nás priviedla k vodopádu Skok, do ktorého sa voda dostáva z plesa, ktoré je samozrejme ľadovcového pôvodu. Trasa bežne pokračuje cez Bystrú lávku k chate Solisko.

 • Atletika

  Atletika – starší žiaci 4.6.2019, mladší žiaci 11.6.2019

  V uvedených dňoch sa žiaci našej školy zúčastnili súťaží v atletike, ktoré usporiadala ZŠ Rabča. Súťažilo sa v krásnom slnečnom počasí a za výbornej organizácie.

  Výsledky:

  Starší žiaci

  Bakošová I.:

  Juriga J.:

  Ľuba M.:

  Kormaňák J.:

  Volček K.:

  Betík A.:

  Holub A.:

  Mäsiar K.:

   

  Mladší žiaci

  Kyška M.:

  Kubasová N.:

  Betíková E.:

  Mroceková M.:

 • Majster školy vo florbale

  Majster školy vo florbale pre šk. rok 2018-2019

  Dňa 22.6.2019 sa uskutočnil 3. ročník súťaže Majster školy vo florbale. Súťažilo sa v dvoch kategóriách mladší a starší žiaci od tretieho po deviaty ročník. Žiaci sa na súťaž pripravovali na florbalovom krúžku a mnohí chodievali v poobedňajších hodinách individuálne trénovať do telocvične.

  Zostavy družstiev:

  3.A – Juriga, Urbaník, Dudášiková, Bartoš

  4.A – Hvolka, Palko, Nodžák, Kormaňák, Večerek, Môstka

  5.A – Naništa, Kojda, Hlavatík, Miškovčík, Kormaňák

  6.A – Bakoš, Kutlák, Kyška, Olašák, Majcher

  7.A – Vnučák, Dudášik, Kubaš

  8.A – Krivulčík, Volček, Parišek, Lakoštík, Kormaňák, Kutlák, Ľuba

  9.A – Holub, Mäsiar, Betík, Florek

  Výsledky

  Mladší žiaci:

  1. 6.A
  2. 5.A
  3. 4.A
  4. 3.A

  Starší žiaci:

  1. 8.A
  2. 9.A
  3. 7.A

  Chlapcom a dievčatám za predvedené výsledky gratulujeme a tešíme sa za rok J.

 • Účelové cvičenie

  7.6.2019

  V rámci účelového cvičenia sme so žiakmi 5. – 9.ročníka absolvovali turistický výstup na Rio de Klin. Do Klina nás odviezol autobus, ale spiatočná trasa viedla kliňanskou cestou do Námestova, ktorú žiaci absolvovali pešo a našli sa aj dvanásti žiaci, ktorí s učiteľkami pokračovali  a z Oravskej Jasenice prešli peši cez chotár na Lokčiansku krížovú cestu Jána Pavla II., odtiaľ ku krížu a cez Jarovisko do Brezy smer Pod Záruby. Počasie bolo veľmi teplé a vyčerpávajúce a preto obdivujeme deti, ktoré to zvládli a tešíme sa z ich super výkonnostiJ.

 • Rytieri

  Do galérie Rytieri boli pridané fotografie.

 • Oravský hrad

  Do galérie Oravský hrad boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie zberu papiera za október 2018 a apríl 2019

  Vyhodnotenie zberu papiera za október 2018 a apríl 2019
  1.A
  Tamarka Bakošová 14,1 kg
  Andrej Náčin 5,5 kg
  1.B
  Nela Hlinková 10 kg
  2.A
  Dianka Kubašová 365,9 kg   1. miesto
  Zojka Kormaňáková 176,2 kg  4. miesto
  Riško Sivčák 248,6 kg   2. miesto
  Paťka Sitáriková 40,7 kg
  Miška Vnučáková 23,8 kg
  Kevin Verníček 5 kg
  3.A
  Peter Romaňák 155,2 kg   5. miesto
  Dominika Betíková 118,5 kg
  Milanko Juriga 58,5 kg
  Riško Hladek 11,9 kg
  Ján Gdúl 15,7 kg
  4.A
  Ivanka Floreková 208,4 kg    3. miesto
  Michal Nodžák 123 kg
  Martin Kormaňák 101,1 kg
  Sofia Maťovčíková 24,7 kg
  Adrián Smolár 7,6 kg
  5.A
  Vaneska Večerková 92,8 kg
  Juraj Sitárik 62,6 kg
  6.A
  Simonka Reguliová 30 kg
  Nina Kubasová 40,1 kg
  7.A
  Tomáš Nodžák 57 kg
  Adelka Peldová 39 kg
  Elenka Dudášiková 20,4 kg
  Tánička Dudášiková 20,4 kg
  8.A
  Matej Ľuba 55,1 kg
  Martin Krivulčík 20,7 kg
  Kristán Volček 20,7 kg
  Zuzka Valečíková 11,2 kg
  Spolu
  2184,4 kg


  V máji sa uskutoční ešte jeden zber. Zapojte sa! Chráňte naše lesy!

 • Krajské kolo Biologickej olympiády

  Krajské kolo 53. ročníka Biologickej olympiády, kategórie E „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ sa konalo 7. mája 2019 v Čadci na ZŠ Komenského. Našu školu a zároveň náš okres Námestovo v kategórii Botanika reprezentovala žiačka Nina Kubasová, ktorá zvíťazila na okresnom kole. Na krajskom kole Biologickej olympiády sa stala úspešnou riešiteľkou. Srdečne jej blahoželáme, tešíme sa a sme hrdí, že našu školu vzorne reprezentuje.

 • Majster školy vo florbale

  22.5.2019

  Dňa 22.5.2019 sa uskutočnil druhý ročník súťaže „ Majster školy vo florbale“. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Do mladších žiakov boli zapojení aj žiaci 3.A triedy, ktorí sa svojou hrou nenechali zahanbiť. Do organizácie súťaže boli zapojení aj žiaci žiackej školskej rady. Ďakujeme im za pomoc a súťažiacim za ich výkonyJ.

  Výsledky

  Mladší žiaci

  1. 6.A

  2. 5.A

  3. 4.A

  4. 3.A

  Starší žiaci

  1. 8.A

  2. 9.A

  3. 7.A

 • Beh do vrchu

  10.5.2019

  Žiaci našej školy sa dňa 10.5.2019 zúčastnili bežeckej súťaže Beh do vrchu. Súťaž usporiadala ZŠ s MŠ Oravské Veselé. Trať, ako už tradične, mala stúpajúci charakter. Našim žiakom sa darilo vynikajúco. Za ich výkony im ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu účasť J.

  Výsledky:

  Kat. 4.-5.ročník

  Kormaňák Matej – 7. miesto

   

  Kat. 6.-7.ročník

  Juriga Jaroslav – 1. miesto

  Kyška Miroslav – 4. miesto

   

  Kat. 8.-9. ročník

  Holub Adam – 4. miesto

 • Majster školy v stolnom tenise

  10.4.2019

  Koniec školského roka dáva predzvesť, že sa blíži už tradičná súťaž  „Majster školy v stolnom tenise“, šk. rok 2018/ 2019. Turnaja sa zúčastnili výhercovia triednych kôl, do ktorých sú zapojení vždy všetci žiaci aktuálnej triedy.

  Výsledky

  Mladšie žiačky

  1. Nina Kubasová
  2. Timea Miškovčíková
  3. Aneta Náčinová

  Mladší žiaci

  1. Juraj Sitárik
  2. Daniel Kutlák
  3. Miroslav Kyška

   

  Staršie žiačky

  1. Ivana Bakošová
  2. Zuzana Hládeková
  3. Elena Dudášiková

  Starší žiaci

  1. Tomáš Nodžák
  2. Anton Betík
  3. Jakub Kormaňák

   

  Výhercom za predvedené výkony blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže J.

 • Oznam

  Dňa 5. 6. 2019 bude prebiehať zber papiera od 13:00 - 15 .00 hod. Tešíme sa, že sa zapojíte v hojnom počte.

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že dňa 14. 06. 2019 bude z pedagogicko organizačných dôvodov riaditeľské voľno. V tento deň nebude v prevádzke ŠKD, MŠ ani Školská jedáleň. 

 • Zmena v telefónnych číslach

  Oznamujeme všetkých rodičom, priateľom a návštevníkom našej školy, že:

  Telefónne číslo: 043/3812123 je zrušené

   

  Telefónne číslo na riaditeľa školy

  PaedDr. Evu Rabčanovú0905 494 137 

   

  Telefónne číslo na administratívneho pracovníka

  Škombárovú Annu: 043/5576221 

   

 • Plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývam na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11. 6. 2019 o 15:00 hodine v dolnej budove ZŠ.

  Program rodičovského združenia:

  1. Informácie o dotovaných obedoch od 1. 9. 2019

  2. Voľba rodičov do Rady školy

 • Deň matiek

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

 • Deň matiek

  M A M I Č K E

  Kotúľa sa slnko po modrom nebíčku,

  lúčom píše pozdrav pre moju mamičku.

  Vykrúca sa vetrík medzi kvetmi v tráve,

  vije vonný veniec mojej starej mame.

  Žblnká voda čistá na potôčku v lese,

  pozdrav plný lásky k sviatku mamkám nesie.

   

  Naše milé mamičky a babičky! Takýmito peknými slovami sa vám na úvod prihovorili Dominika a Milanko-naši moderátori programu.

  Všetci hostia, a bola ich plná sála , si najskôr vypočuli príhovor starostu a po ňom starších  heligonkárov.Naše najmenšie deti z materskej školy,potešiliprítomných pekným pásmom pesničiek, básničiek a tančekov.Potešili tak  nejedno mamičkine srdiečko.

  V ďalšej časti nášho programu deti prvého ročníka  zarecitovali báseň a zatancovali tanček s kvetmi.Chlapci, druháci si nacvičili stoličkový tanec.

  O tom, prečo boh stvoril matku, nám rozpovedali žiaci tretieho ročníka. Dozvedeli sme sa aj aké telegramy poslali svojim mamičkám. Pieseň pre mamičku, za doprovoduVikiLajčiakovej, nám zaspievali žiaci štvrtej triedy.

  Záver celého programu  patril, ako už je zvykom, folklórnemu krúžku GRÚNIK  pod vedením p.uč. Podstrelenej.

  Na začiatku najmladšie heligonkárky -iba druháčky, zahrali a zaspievali pieseň. Po nich prišlo na rad folklórne pásmo s názvom ,,Pod bučkom, za bučkom“.

  Milé mamičky a babičky!. Nech Vám tento deň a aj náš program, priniesol toľko šťastia a radosti,
  koľko lásky vy sami rozdávate svojim najbližším po celý čas !
   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria