Školský klub detí

 • Majster školy vo florbale

  22.5.2019

  Dňa 22.5.2019 sa uskutočnil druhý ročník súťaže „ Majster školy vo florbale“. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Do mladších žiakov boli zapojení aj žiaci 3.A triedy, ktorí sa svojou hrou nenechali zahanbiť. Do organizácie súťaže boli zapojení aj žiaci žiackej školskej rady. Ďakujeme im za pomoc a súťažiacim za ich výkonyJ.

  Výsledky

  Mladší žiaci

  1. 6.A

  2. 5.A

  3. 4.A

  4. 3.A

  Starší žiaci

  1. 8.A

  2. 9.A

  3. 7.A

 • Beh do vrchu

  10.5.2019

  Žiaci našej školy sa dňa 10.5.2019 zúčastnili bežeckej súťaže Beh do vrchu. Súťaž usporiadala ZŠ s MŠ Oravské Veselé. Trať, ako už tradične, mala stúpajúci charakter. Našim žiakom sa darilo vynikajúco. Za ich výkony im ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu účasť J.

  Výsledky:

  Kat. 4.-5.ročník

  Kormaňák Matej – 7. miesto

   

  Kat. 6.-7.ročník

  Juriga Jaroslav – 1. miesto

  Kyška Miroslav – 4. miesto

   

  Kat. 8.-9. ročník

  Holub Adam – 4. miesto

 • Majster školy v stolnom tenise

  10.4.2019

  Koniec školského roka dáva predzvesť, že sa blíži už tradičná súťaž  „Majster školy v stolnom tenise“, šk. rok 2018/ 2019. Turnaja sa zúčastnili výhercovia triednych kôl, do ktorých sú zapojení vždy všetci žiaci aktuálnej triedy.

  Výsledky

  Mladšie žiačky

  1. Nina Kubasová
  2. Timea Miškovčíková
  3. Aneta Náčinová

  Mladší žiaci

  1. Juraj Sitárik
  2. Daniel Kutlák
  3. Miroslav Kyška

   

  Staršie žiačky

  1. Ivana Bakošová
  2. Zuzana Hládeková
  3. Elena Dudášiková

  Starší žiaci

  1. Tomáš Nodžák
  2. Anton Betík
  3. Jakub Kormaňák

   

  Výhercom za predvedené výkony blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže J.

 • Oznam

  Dňa 5. 6. 2019 bude prebiehať zber papiera od 13:00 - 15 .00 hod. Tešíme sa, že sa zapojíte v hojnom počte.

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že dňa 14. 06. 2019 bude z pedagogicko organizačných dôvodov riaditeľské voľno. V tento deň nebude v prevádzke ŠKD, MŠ ani Školská jedáleň. 

 • Zmena v telefónnych číslach

  Oznamujeme všetkých rodičom, priateľom a návštevníkom našej školy, že:

  Telefónne číslo: 043/3812123 je zrušené

   

  Telefónne číslo na riaditeľa školy

  PaedDr. Evu Rabčanovú0905 494 137 

   

  Telefónne číslo na administratívneho pracovníka

  Škombárovú Annu: 043/5576221 

   

 • Plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývam na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11. 6. 2019 o 15:00 hodine v dolnej budove ZŠ.

  Program rodičovského združenia:

  1. Informácie o dotovaných obedoch od 1. 9. 2019

  2. Voľba rodičov do Rady školy

 • Deň matiek

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

 • Deň matiek

  M A M I Č K E

  Kotúľa sa slnko po modrom nebíčku,

  lúčom píše pozdrav pre moju mamičku.

  Vykrúca sa vetrík medzi kvetmi v tráve,

  vije vonný veniec mojej starej mame.

  Žblnká voda čistá na potôčku v lese,

  pozdrav plný lásky k sviatku mamkám nesie.

   

  Naše milé mamičky a babičky! Takýmito peknými slovami sa vám na úvod prihovorili Dominika a Milanko-naši moderátori programu.

  Všetci hostia, a bola ich plná sála , si najskôr vypočuli príhovor starostu a po ňom starších  heligonkárov.Naše najmenšie deti z materskej školy,potešiliprítomných pekným pásmom pesničiek, básničiek a tančekov.Potešili tak  nejedno mamičkine srdiečko.

  V ďalšej časti nášho programu deti prvého ročníka  zarecitovali báseň a zatancovali tanček s kvetmi.Chlapci, druháci si nacvičili stoličkový tanec.

  O tom, prečo boh stvoril matku, nám rozpovedali žiaci tretieho ročníka. Dozvedeli sme sa aj aké telegramy poslali svojim mamičkám. Pieseň pre mamičku, za doprovoduVikiLajčiakovej, nám zaspievali žiaci štvrtej triedy.

  Záver celého programu  patril, ako už je zvykom, folklórnemu krúžku GRÚNIK  pod vedením p.uč. Podstrelenej.

  Na začiatku najmladšie heligonkárky -iba druháčky, zahrali a zaspievali pieseň. Po nich prišlo na rad folklórne pásmo s názvom ,,Pod bučkom, za bučkom“.

  Milé mamičky a babičky!. Nech Vám tento deň a aj náš program, priniesol toľko šťastia a radosti,
  koľko lásky vy sami rozdávate svojim najbližším po celý čas !
   

 • Deň Zeme

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Svetový deň Zeme

  Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

  Aj my sme sa zapojili do tohto úsilia. Najskôr sme sa dozvedeli nové zaujímavosti o škodlivosti plastov pre naše životné prostredie-prezentáciou našich spolužiakov deviatakov a poučným filmom o záplave plastov v oceánoch. Potom sme vyčistili okolie našej školy od odpadkov. Bol to poučný deň plný zaujímavostí.

 • Zber

  Zber tetrapakov na 1.stupni ZŠ k 1.4.2019

  1.A, 1.B

  Mudroň Šimon               18,9

  Kubašová L.                  19,3

  Hýll M.                           15.4

  Žilinčiarová E.               15,4    

  Jurigová M.                     5,8

  Kubaľa                            2,5

  Bakošová T.                    5,5

  Huráková V.                    5,2

  Palko                               1         

  2.A

  Verníček Kevin                20,7 kg

  Hladeková Miška               5,5

  Kormaňáková F.               12,8

   Bartoš Jožko                     1,1

  3.A      

  Juriga  M.                            6,5

  Medzihradská N.                 2,5

  Betíková D.                        57,8

  Večerek T.                            3,6

  Romaňák P.                        12,6

  Kyšková S.                          10,8

  4.A

  Nodžák M.                             0,5

  Maťovčíková S.                   10,1

   

  Zber tetrapakov na 2.stupni ZŠ

  5.A

  Sitárik J.                                 0,5

  Kormaňák M.                        60,9

  6.A

  Kubolková L.                          2,8

  7.A

  Peldová A.                              9,8

  8.A

  Bakoš E.                                 4,5

 • Morena

  ,,Morena, Morena! Za koho´s umrela?"


  Nesieme Morenu, v oleji smaženú,
  kde ju zanesieme, keď sa sami nevieme?

   

  Na richtároch vráta, tam je veľa zlata,
  richtárka dá zlatku, že má kamarátku.

  Richtár keď ju zočí, svet sa s ním zatočí,
  povie, to je krása, dá nám celô prasa.

   

  Slovami tejto piesne si žiaci Základnej školy s materskou školou v Breze, pripomenuli dlhoročnú tradíciu našej školy– vynášanie Moreny. Spoločne ju  pri speve piesní niesli dedinou. Pri potoku Kýčera, ktorý tečie cez našu obec, ju podpálili a hodili do vody.  Svojimi pohľadmi  odprevádzali Morenu a pozorovali,ako ju prúd vody unáša a k nám prichádza jar.

  Vynášanie Moreny.

  Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka.

  Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období.

  Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.

   

 • Deň vody

  Voda nás sprevádza počas celého života, od narodenia až do posledného dňa nášho života.  Svetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto sme práve v tento deň pripravili rôzne aktivity. Deti prišli do školy oblečené v modrých farbách. Pripravená bola prezentácia, ktorá bola zameraná na zdôraznenie významu vody pre život rastlín, zvierat a hlavne človeka. Počas aktivít sa deti zahrali  rôzne skupenstvá vody, ochutnali slanú aj sladkú vodu, ale hlavne sa utvrdil v tom, že najlepšie chutí čistá. Mgr. Viera  Podstrelená

 • Grúnik

  Súbor GRÚNIK a ORAVSKÉ KRPČEKY 2019- súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

   

  Dňa 14.3.2019 sme sa zúčastnili prehliadky detských folklórnych súborov.

  Bola to pre nás nová skúsenosť.

  Mali sme príležitosť vidieť iné súbory s ich programom, a porovnať sa s nimi. Myslíme si, že boli aj lepšie vystúpenia/boli tam súbory, ktoré sa už veľa rokov zúčastňujú tejto súťaže/, ale ani my sme sa nemuseli hanbiť. Deti vystupovali s radosťou a s úsmevom. Boli prirodzené a páčili sa aj ostatným folkloristom.

   Najdôležitejšie je viesť deti k láske k folklóru a k ľudovým tradíciám. Toto poslanie náš súbor GRÚNIK určite napĺňa.

  Hlavným cieľom tejto súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjať zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

  Kritériá hodnotenia

   výber repertoáru a jeho spracovanie vzhľadom na vek, možnosti a schopnosti detí,

   autentickosť folklórneho materiálu, prevedenia, alebo miera, spôsob a primeranosť štylizácie folklórneho materiálu,

   vystihnutie lokálneho, regionálneho charakteru,

   pohybová a hudobná pripravenosť interpretov,

   choreografia, využitie priestoru,

   prínos menej známych prvkov ľudovej tradície a estetická hodnota predvedených objavov,

   rekvizity, práca s rekvizitami a ich využitie v programe,

   čistota, pôvodnosť, vhodnosť kroja, krojových doplnkov, úpravu hlavy.

   

   

  Mgr.Podstrelená Viera

 • Grúnik a Oravské krpčeky

  Súbor GRÚNIK a ORAVSKÉ KRPČEKY 2019- súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

  Dňa 14.3.2019 sme sa zúčastnili prehliadky detských folklórnych súborov.

  Bola to pre nás nová skúsenosť. Mali sme príležitosť vidieť iné súbory s ich programom, a porovnať sa s nimi. Myslíme si, že boli aj lepšie vystúpenia/boli tam súbory, ktoré sa už veľa rokov zúčastňujú tejto súťaže/, ale ani my sme sa nemuseli hanbiť. Deti vystupovali s radosťou a s úsmevom. Boli prirodzené a páčili sa aj ostatným folkloristom.

  Najdôležitejšie je viesť deti k láske k folklóru a k ľudovým tradíciám. Toto poslanie náš súbor GRÚNIK určite napĺňa.

  Hlavným cieľom tejto súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjať zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

  Kritériá hodnotenia

   výber repertoáru a jeho spracovanie vzhľadom na vek, možnosti a schopnosti detí,

   autentickosť folklórneho materiálu, prevedenia, alebo miera, spôsob a primeranosť štylizácie folklórneho materiálu,

   vystihnutie lokálneho, regionálneho charakteru,

   pohybová a hudobná pripravenosť interpretov,

   choreografia, využitie priestoru,

   prínos menej známych prvkov ľudovej tradície a estetická hodnota predvedených objavov,

   rekvizity, práca s rekvizitami a ich využitie v programe,

   čistota, pôvodnosť, vhodnosť kroja, krojových doplnkov, úpravu hlavy.

   

   

  Mgr.Podstrelená Viera

 • Zber papiera

  Pripravte sa na zber papiera. Bude ako každý rok prebiehať v "Týždni pre Zem", od 22.4. 2019 - 26. 4. 2019. Tešíme sa na to, ako prispejete k lepšiemu životnému prostrediu. 

 • Testovanie 9

  Dňa 3. 4. 2019 sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka T9-2019. Našim deviatakom prajeme úspešné zvládtie testov a veľmi im držíme palce.

  Žiaci ostatných ročníkov sa učia podľa svojich rozvrhov.

 • Zápis prvákov

  Dňa 9.apríla 2019 sa v ZŠ s MŠ Breza,  v priestoroch hornej budovy,  1. vchod na prízemí,  uskutoční zápis prvákov. Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2019 vrátane dovŕšia šiesty rok veku.

        Zákonný zástupca môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy.

         Pri zápise je potrebné predložiť osobné údaje dieťaťa, teda meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalý pobyt dieťaťa a osobné údaje zákonných zástupcov. K zápisu je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa nemajú rovnakú adresu trvalého pobytu je potrebné, aby sa na zápis dostavili obaja.

         Pedagógovia na zápise formou rozhovoru, hry  a na základe výtvarného vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa. Ide napríklad o rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu, komunikačné schopnosti a pod. Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky dovŕši 6 rokov, pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť. To znamená primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť.

        V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

         Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas zákonného zástupcu. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2019.

        V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého pobytu. V prípade ďalších otázok rodičia môžu kontaktovať vedenie školy.  

 • Oznam

  znamujeme rodičom, že dňa 29. 03. 2019 nebude v prevádzke ŠKD z prevádzkových dôvodo. V tento deň bude vyučovanie v MŠ len do 12:00 hod. Za porozumenie ďakujeme. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria